Licznik klientów Opticounter - Optiguard
OptiCounter

OptiCounter jest systemem wsparcia działalności biznesowej. Umożliwia dyskretne zbieranie danych związanych przede wszystkim z pomiarem natężenia ruchu w miejscach rozproszonych po całym świecie.

Dane o rejestrowanych zdarzeniach spływają automatycznie za pośrednictwem Internetu, poprzez niewielkie moduły sieciowe, do centralnego serwera OptiCounter.

Cały proces zliczania oraz agregacji danych jest bezobsługowy, dzięki czemu personel nie odrywa się od codziennych obowiązków, a koncentruje się na obsłudze klienta. Działanie OptiCounter nie jest widoczne ani dla personelu, ani osób przebywających w monitorowanych miejscach.

Opis działania systemu

System OptiCounter charakteryzuje się elastycznością w stosowaniu. Każde z nowych wdrożeń projektowane jest indywidualnie.

Zbieranie danych odbywa się za pośrednictwem specjalistycznych urządzeń tj. bariery podczerwieni, kamery, kamery termiczne, czujniki otwarcia drzwi, kontaktrony, podłączonych do centrali agregacyjnej.

Dane w zabezpieczonych pakietach wysyłane są automatycznie na serwer. OptiCounter poza funkcją zliczania klientów, monitoruje także działanie istniejących systemów, np. oświetlenia lub systemu alarmowego, aby śledzić przestrzeganie istniejących w danej instytucji procedur.

Bezpieczeństwo

Wszystko to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności monitorowanych miejsc. Dane mogą być wykorzystywane do wprowadzenia lub weryfikacji procedur bezpieczeństwa.

Kolejnym zastosowaniem jest mierzenie wydajności pracy personelu i systemów elektronicznych w poszczególnych lokalizacjach, np. systemów antykradzieżowych.

Poprzez możliwość porównania dużej ilości danych liczbowych z długiego okresu czasu i dużej ilości miejsc, zebrane przez OptiCounter dane są bezcennym materiałem do dalszych analiz, statystyk i prognoz. Spełniają one przy tym najsurowsze kryteria porównywalności gdyż wszędzie i zawsze zbierane są wedle takiej samej procedury.